bữa ăn

  1. manhnd

    [Tài liệu] Sử dụng đa dạng thực phẩm cho bữa ăn của trẻ

    manhnd đã đăng tài nguyên mới: Sử dụng đa dạng thực phẩm cho bữa ăn của trẻ - Viện Dinh Dưỡng Đọc thêm về tài nguyên này...
  2. manhnd

    [Bài viết] Cần phối hợp cân đối đạm động vật và đạm thực vật trong bữa ăn hàng ngày

    Protid hay còn gọi là chất đạm là thành phần cơ bản của cơ thể sống. Nó tham gia vào thành phần mối tế bào và là yếu tố tạo hình chính của các cơ quan, bộ phận trong cơ thể. Ảnh: Internet Một số protid đặc hiệu có vai trò đặc biệt quan trọng, chúng tham gia vào các thành phần các men, nội...
Top