[Bài viết] Giới hạn cho phép của chất béo


Lượng chất béo ăn vào không nên vượt quá 30-35% tổng lượng calo mỗi ngày và lượng chất béo bão hòa không được vượt quá 10% tổng lượng calo ăn vào. Giả sử ở phụ nữ và người cao tuổi, lượng calo ăn vào mỗi ngày là 2000 và lượng chất béo bình quân là 33% thì giới hạn chất béo cho phép ở phụ nữ và người cao tuổi là 73g mỗi ngày và không quá 22g chất béo bão hòa. Tương tự, nếu lượng calo ăn vào mỗi ngày ở nam giới là 2500 thì giới hạn chất béo cho phép là 92g và không quá 27g chất béo bão hòa.

Dựa vào đơn vị các loại thức ăn trong khẩu phần ăn hàng ngày có thể tính toán được lượng calo và tỉ lệ hoặc số gam chất béo đưa vào cơ thể.
 
Top