[Chuyên đề] Chăm sóc Lá Gan 25/04/2020CHĂM SÓC LÁ GAN là Chuyên đề Sức khỏe Online tuần này của dự án Thực hành Sống Khỏe. Chương trình được diễn ra vào lúc 19h30 Thứ 7 ngày 25/4/2020 trên ứng dụng ZOOM. Bạn quét mã QR bằng Zalo trong ảnh bên dưới để đăng ký.
 

Bình luận

Top