[Hướng dẫn] Cách gõ Tiếng Việt trong diễn đàn

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

manhnd

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
25/7/16
Bài viết
462
YHDD Point
63
Nơi ở
Hà Nội
Trong diễn đàn đã tích hợp bộ gõ Tiếng Việt, sau đây là hướng dẫn dành cho các bạn chưa biết sử dụng nhé :

Để chuyển chế độ gõ TELEX - VNI - VIQR bạn hãy ấn F9 và nhìn dưới thanh tình trạng của trang web ở phần Mode cho phù hợp (Chỉ hiện với IE) hoặc tải
Bạn vui lòng, Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem nội dung URL!
từ các link dưới đây:

Bản cài đặt:
Bạn vui lòng, Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem nội dung URL!

Bạn vui lòng, Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem nội dung URL!


Bản ZIP:
Bạn vui lòng, Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem nội dung URL!

Bạn vui lòng, Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem nội dung URL!

Bạn vui lòng, Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem nội dung URL!

Bạn vui lòng, Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem nội dung URL!


I. Các kiểu gõ cơ bản

- Kiểu gõ Telex:

-f = Dấu huyền.....[Ví dụ: af = à]
-s = Dấu sắc.........[Ví dụ: as = á]
-r = Dấu hỏi..........[Ví dụ: ar = ả]
-x = Dấu ngã.........[Ví dụ: ax = ã]
-j = Dấu nặng..........[Ví dụ: aj = ạ]

aw = ă
aa = â
dd = đ
ee = ê
oo = ô
ow = ơ
w, uw = ư

Khử dấu: z

Ví dụ: Nếu muốn gõ dòng “Hãy gõ tiếng Việt khi viết bài” bạn phải gõ như sau: “Hayx gox tieengs Vieetj khi vieets baif”

- Kiểu gõ VNI:

Phím số 1: Dấu sắc.............................[a1 = á]
Phím số 2: Dấu huyền.........................[a2 = à]
Phím số 3: Dấu hỏi.............................[a3 = ả]
Phím số 4: Dấu ngã............................[a4 = ã]
Phím số 5: Dấu nặng..........................[a5 = ạ]
Phím số 6: Dấu mũ của chữ â, ê, ô.......[a6 = â, e6 = ê, o6 = ô]
Phím số 7: Dấu râu của chữ ơ, ư..........[o7 = ơ, u7 = ơ]
Phím số 8: Dấu trăng của chữ ă...........[a8 = ă]
Phím số 9: Dấu gạch ngang của chữ đ..[d9 = đ]
Phím số 0: Khử dấu.

Ví dụ: Nếu muốn gõ dòng “Hãy gõ tiếng Việt khi viết bài” bạn phải gõ như sau: “Ha4y go4 tie6ng1 Vie6t3 khi vie6t1 bai2”

- Kiểu gõ VIQR:

Dấu huyền: `.....[a`= à]
Dấu sắc: ‘..........[a’ = á]
Dấu hỏi: ?..........[a? = ả]
Dấu ngã: ~........[a~ = ã]
Dấu nặng: .........[a. = ạ]

a( = ă
a^ = â
dd = đ [Đôi khi còn dùng: d- = đ]
e^ = ê
o^ = ô
o+ = ơ
u+ = ư

Khử dấu: z

Ví dụ: Nếu muốn gõ dòng “Hãy gõ tiếng Việt khi viết bài” bạn phải gõ như sau: “Ha~y go~ tie^’ng Vie^.t khi vie^’t ba`i”

II. Quy tắc chung

1. Dấu mũ, dấu trăng, dấu râu [Trong các chữ: ă, â, đ, ê, ô, ơ, ư] cần được gõ trực tiếp sau các nguyên âm.

2. Dấu huyền, sắc, hỏi, nặng, ngã có thể gõ trực tiếp sau nguyên âm hoặc ở cuối từ.

3. Nếu gõ sai có thể gõ dấu khác ngay, không cần phải xoá chữ đó đi để gõ lại.

4. Trạng thái viết hoa hoặc thường phụ thuộc vào việc bạn có bật chế độ Caps Lock hay ấn phím Shift ở chữ cuối cùng hay không?

Ví dụ: [Telex] Nếu bạn gõ oO/OO >> Ô, còn nếu bạn gõ oo/ Oo >> ô

[Vni] Nếu bạn gõ o6 >> ô, o^1 >> ố, còn nếu bạn gõ o^ >> Ô, o6! >> Ố [Lưu ý: Kí hiệu ^ hay ! có được là do kết hợp phím Shift với phím 6, 1]

5. Hãy lưu ý, các dấu: chấm (.), phẩy (,), hai chấm ( , chấm phẩy ( , gạch ngang (-), cần gõ liền với chữ đằng trước rồi mới ấn cách (space). Các dấu: đóng mở ngoặc (‘, “, ’, ”) cần gõ cách với chữ đằng trước và liền với chữ đằng sau.

>>> Lưu ý, đừng gõ tất cả các dấu liền ngay sau chữ, nhìn sẽ rất rối mắt. Còn nếu gõ tất cả các dấu cách chữ trước và sau thì nhìn lại rời rạc.

Ví dụ: Thay vì gõ “Khi gõ , luôn nhớ , lưu ý việc gõ dấu . “ hay “Khi gõ,luôn nhớ,lưu ý việc gõ dấu.” Bạn hãy gõ là “Khi gõ, luôn nhớ, lưu ý việc gõ dấu.”
 

Chủ Đề Cùng Chuyên Mục

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top